Os carech chi fod yn rhan o weithgaredd Gobaith Môn … Arbennig!

Dyma rai dulliau y byddwn yn ddiolchgar o gael eich cymorth:

  1. Cyfarfod Gweddi Misol: Bydd Gobaith Môn yn cynnal Cyfarfod Gweddi misol. Drwy ddod ynghyd, byddwn yn rhannu’r datblygiadau diweddaraf cyn treulio amser yn gweddio’n benodol gyda’n gilydd, yn trafod mentrau’r dyfodol ac unrhyw fater arall sy’n berthnasol i waith a chenhadaeth Gobaith Môn, gan gynnwys y weledigaeth y mae Duw wedi ei roi i ni. (Cysylltwch â ni yma am fanylion pellach)
  2. Ymrwymo i weddïo am y gwaith fel unigolyn neu fel rhan o grŵp: Os nad oes modd i chi fynychu ein cyfarfodydd misol, does dim rhaid i chi bryderu. Rydym yn dyheu am eich cefnogaeth mewn gweddi a thrwy gysylltu â ni yma fe gewch wybodaeth a phwyntiau gweddi wythnosol Gobaith Môn. Os carech chi ddod i’r cyfarfodydd, mi fydd croeso cynnes yn eich disgwyl ac edrychwn ymlaen i gael eich cwmni.
  3. Mabwysiadu Ysgol: Cliciwch ar y ddolen .pdf a darllenwch ef! [yma].

Y mae gweddi yn gwbl allweddol. Os carech chi mwy o gyswllt ymarferol, dyma i chi rai posibiliadau:

  1. Gwirfoddoli: Os oes gennych chi ddawn, neu os carech chi gynorthwyo, cysylltwch â Gobaith Môn. Ein rhif ffôn yw 07757 01065 – ffoniwch ni neu danfonwch neges destun. Os yw Coginio, Gwersylloedd, Rheoli Digwyddiad, Coginio cacen/melysion, Arbenigedd TG a.y.b., yn eich diddori, cyslltwch â ni!
  2. Partneriaeth Ariannol: Y mae Gobaith Môn yn elusen, ac y mae cyfran helaeth o’n harian yn dod drwy haelioni Duw a’i bobl. Os carech chi gyfrannu I’r gwaith, cysylltwch gyda’n Trysorydd, Neil Rymer ar 01248 713003 neu danfonwch neges ebost ato [neilrymer@talktalk.net] . Bydd Neil yn barod iawn i ateb eich cwestiynau neu glywed oddi wrthych.
  3. Profiad gwaith: Gwyliwch y ffilm (isod) a chysylltwch â ni [yma]