Ydach chi’n hefo diddordeb i ddarganfod mwy am Iesu?

Ymuno hefo grwpiau wythnosol ni, sydd yn archwilio ffydd trwy cael hwyl!

Am mwy o gwybodaeth cystylltu hefo ni ar y cyfeiriad ebost: info@gobaithmon.org.uk

YMUNO HEFO NI AR Y 16ED O RHAGFYR AM Y CAWIS MAWR!

Pris am y tim sydd yn enill yw £50 yn talebau Amazon!

Mae’r digwyddiad am ddim i ymuno!
Yr unig peth dach chi angen yw:

  • TIM
  • ENW TIM
  • GALLU MYND AR YOUTUBE

ANFON NEGES PREIFAT AR EIN INTSTAGRAM HEFO ENW TIM I YMUNO.

Mi fydd y cwis yn 6 rownd o cwestiynau, pethau fel cychwyn caneuon, gwybodaeth cyfredinol, lluniau, ayb…..