Divergent: Cyfle i bobl ifanc yr Ynys ddod ynghyd i ddeall mwy am Dduw. Pa fath o gymeriad yw Ef?, Pwy yw E’, a sut y mae byw fel un sy’n dilyn Iesu? Fe fyddwn yn cael cryn hwyl yng nghwmni ein gilydd, byddwn hefyd yn addoli yn ogystal â rhannu fel cymuned fechan o bobl. Os ydych chi rhwng 13-18 mlwydd oed, dewch atom neu cysylltwch â ni ac fe geisiwn ni drefnu eich bod yn gallu ymuno â ni. Cofiwch ofyn am ganiatad i’ch rhieni/gwarcheidwaid! Pryd? Bob nos Wener olaf yn y mis o 6.00 p.m. – 8.00 p.m. Ymhle? Clwb Pêl-droed Llangefni, LL77 7RP  Beth os ydw i ar goll neu angen mwy o wybodaeth? Ffoniwch 07577-010651

 

Young Adults: Bob yn ail nos Iau, bydd yr oedolion ifanc yn cyfarfod gyda’i gilydd i fwynhau cymdeithas â’i gilydd, i fwyta ac i dderbyn her! Byddwn yn mwynhau cwmni ein gilydd drwy ymlacio a siarad am Dduw – Pwy yw E? Pa fath Dduw yw E’? Beth yw Ei ddiben? Mae hwn yn gyfle arbennig i rannu ac os ydych chi yn 18 oed neu’n hŷn, mae croeso cynnes i chi ddod heibio. Ar hyn o bryd, rydym yn ceisio dewis lle addas i gyfarfod. Ffoniwch ni felly, i ddeall mwy am y lleoliad newydd. Bydd hi’n dda cael eich cyfarfod.

Oedolion Ifanc: Pryd? Bob yn ail nos Iau, oni bai fod rhywbeth arall ymlaen Ymhle? Ffoniwch ni neu danfonwch neges destun i’r rhif isod am fwy o wybodaeth Beth os ydw i ar goll neu angen mwy o fanylion: Ffoniwch 07577 010651